Z cyklu: głosy w dyskusji

Pytanie do Zarządu Głównego PTTK

Ograniczanie działaności przodownikom TG podważa wiarygodność samego PTTK-u jako organizacji wyspecjalizowanej w turystyce i szkoleniu kadr. Ale nikt się tym jakoś z jego władz nie przejmuje. Nie wiem jakie jest oficjalne zdanie Zarządu Głównego PTTK czy jego Komisji TG. Trudno od nich w tej kwestii coś konkretnego uzyskać.

Wypowiedź Marka Staffy, przewodniczącego KTG ZG PTTK na ubiegłorocznym Zlocie SPTG w Mysłowie, wprawiła wielu uczestników dyskusji w osłupienie. Wyraźnie stwierdził, że musimy się pogodzić z obowiązującymi przepisami uniemożliwiającymi przodownikom prowadzenie wycieczek po turystycznych szlakach większości polskich gór, nawet w ramach akcji zdobywania GOT, a co było "se ne vrati".


Doszło do tak głębokich paradoksów, że przodownicy turystyki górskiej mogą potwierdzać odbycie wycieczek górskich, a jednocześnie nie mogą ich prowadzić nawet bezinteresownie i mają związane ręce przy organizowaniu imprez w górach. Informują o tym już napisy na tablicach ostrzegawczych w niektórych schroniskach PTTK. Wszystko to zmierza do upadku instytucji przodowników turystyki kwalifikowanej górskiej, która miała być wiodącą w PTTK spuścizną po tradycjach PTT.

Widać też wyraźne symptomy malejącego zainteresowania zdobywaniem uprawnień przodowników innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej jak pieszej i narciarskiej. Istniejąca kadra jest już bardzo wiekowa, nie widać perspektyw na pozyskanie młodych. Tym samym wszystko wskazuje na to, że PTTK jest w stanie agonalnym. Zresztą niszczejące schroniska, zwłaszcza górskie w Sudetach i nieudolne próby ich ratowania przez powoływanie ciągle to nowych przedsiębiorstw gospodarki turystycznej czy spółek z o.o., nie wróżą nic dobrego.

Jeżeli ZG nie podejmie interwencji u władz państwowych z powołaniem się m.in. na art.12 Konstytucji RP [*], i nie przywróci mogącej przyciągnąć młodzież stosownej rangi społecznym organizatorom turystyki i przodownikom turystyki kwalifikowanej (Rozporządzenie MENiS nie rozwiązuje sprawy), w niedługim czasie w PTTK nie będzie już komu realizować działalności programowej.

Czy ktoś z ZG mógły odpowiedzieć na pytanie, co PTTK zamierza uczynić, aby uregulować tę ważną dla Towarzystwa kwestię dotyczącą naszej kilkutysięcznej kadry, która w większości z przedstawionych wyżej powodów i tak już zawiesiła, bądź znacznie ograniczyła swoją działalność?

 


[*] Art.12: "Rzeczpospolita Polska ZAPEWNIA WOLNOŚĆ  tworzenia i DZIAŁANIA związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników STOWARZYSZEŃ, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji."  

Strona główna | List do "Gazety Górskiej" | Prawa wolności na szlaku