Mapa rozmieszczenia górskiego przewodnictwa turystycznego w Polsce

Koła przewodników górskich:
- sudeckich oznaczono czerwonymi kółkami
- pozostałe oznaczono czarnymi kółkami [
*]

Komentarz do mapy
Zachodnia część Polski pozbawiona jest logicznej konsekwencji w stosunku do części wschodniej i różni się od niej rażąco małą ilością kółek oznaczających koła przewodników górskich. Ten stan rzeczy jest wynikiem partykularyzmu dolnośląskich działaczy przewodnickich. Brak podziału uprawnień przewodników sudeckich na wybrane części, podobnie jak to jest w przypadku przewodnictwa beskidzkiego (patrz:
§ 8 rozporządzenia ministra gospodarki), uczynił przewodnictwo sudeckie niedostępnym dla potencjalnych zainteresowanych zdobyciem uprawnień z głębi kraju, zwłaszcza z ośrodków akademickich. Na poznanie całego obszaru objętego wymogiem szczegółowej znajomości potrzeba bowiem lat. Studenckie Koła Przewodników Beskidzkich istnieją m.in. w Warszawie, Łodzi, Lublinie, oraz w dużej ilości w na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Kół sudeckich poza Dolnym Śląskiem nie ma nigdzie, nawet w stosunkowo bliskich ośrodkach akademickich jak Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Jedyne Studenckie Koło Przewodników Sudeckich mieści się we Wrocławiu.


[*] Na podstawie danych z książki: "Przewodnictwo turystyczne w Polsce", Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków, 1986.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
(...)

§ 8. 1. Uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego nadaje się na jeden lub więcej następujących obszarów górskich:

1) zachodni Beskidów Zachodnich, obejmujący Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Żywiecki do Przełęczy Sieniawskiej, wraz z położoną od nich na północ częścią Pogórza Karpackiego oraz Orawą,

2) wschodni Beskidów Zachodnich, obejmujący Beskid Wyspowy, Gorce/Beskid Sądecki, od Przełęczy Sieniawskiej do Przełęczy Tylickiej, wraz z położoną od nich na północ częścią Pogórza Karpackiego, a także Podhale, Pieniny, Spisz i Orawę,

3) Beskidów Wschodnich, obejmujący Bieszczady i Beskid Niski od Przełęczy Tylickiej do Przełęczy Użockiej, wraz z położoną od nich na północ częścią Pogórza Karpackiego,

2. Uprawnienia przewodnika górskiego tatrzańskiego nadaje się na obszar Tatr oraz obszar Podtatrza obejmującego Spisz, Orawę, Podhale i Pieniny.

3. Uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego nadaje się na obszar Sudetów, obejmujący Karkonosze i Pogórze Karkonoskie, Góry i Pogórze Izerskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie oraz Kotlinę Jeleniogórską, Kotlinę Kamiennogórską, Góry Kamienne, Góry i Pogórze Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Opawskie i Kotlinę Kłodzką, wraz z położoną od nich na północ częścią Przedgórza Sudeckiego. [powrót]

[Strona główna] [Głos w sprawie przewodników sudeckich]