Stosowny artykuł kodeksu wykroczeń:

Art. 601. (67) § 1. (68) Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto prowadząc działalność gospodarczą nie oznacza siedziby i miejsca prowadzenia tej działalności lub prowadząc działalność wytwórczą wprowadza do obrotu towary bez wymaganych oznaczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 4. (69) Kto:
1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 5. (70) Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa:
1) zawiera z nabywcą, będącym osobą fizyczną, umowę, na podstawie której uzyskuje on prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku bez zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej treści lub formy,
2) żąda od nabywcy prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, świadczenia przed upływem określonego w ustawie terminu do odstąpienia
-podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 6. (71) Kto zawierając umowę, na podstawie której nabywca uzyskuje prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku w nieuczciwy sposób i sprzecznie z treścią nabywanego prawa oświadcza, że przedmiotem umowy jest własność
- podlega karze grzywny.


Z forum dyskusyjnego:
http://www2.gazeta.pl/forum/794674,30353,794652.html?f=67&w=4651172&a=4706066

Re: monopol 'przewodników' Autor: Gość: Lech IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
Data: 21-02-2003 10:15

+ odpowiedz na list

+ odpowiedz cytując

Gość portalu: Manius napisał(a):

> Dzięki nowej ustawie doszło do tego, iż w niektórych miastach zaczyna
> działać "kartel" przewodników którego działania mają cechy monopolistyczne.
> Pokazując znajomym uroki starówki zwykły człowiek naraża się na zaczepki ze
> strony "licencjonowanych" przewodników iż czyni to nielegalnie....
> Zero wolności, stajemy się państwem policyjnym gdzie wszystko chce regulować
> Najwyższa Władza w imieniu własnym i kolesi.

Takie zaczepki są pogwałceniem zagwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw
osobistych człowieka i obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 54 Konstytucji
RP stanowi: "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"...

Jeżeli ja jakiejś grupie wycieczkowej swoich przyjaciół z jakiegoś
zaprzyjaźnionego klubu turystycznego pokażę poznański Stary Rynek, opowiem o
historii budowy Ratusza, o jego architekturze, to upowszechniam informacje o
swoim mieście. Konstytucja RP jest prawem najwyższym i nikt nie może mi tego
zabronić.

Niestety, u nas ustanowiono szereg norm prawnych całkowicie sprzecznych z
Konstytycją i zadeklarowanym przez Polskę poszanowaniem praw człowieka. Oto
jeden z takich "chwastów" zawartych w kodeksie wykroczeń, z którym można
zapoznać się tu:
www.kspttk.prv.pl/zlot_sptg.htm#d2
Pozdrawiam

Strona główna